KARALAMA DEFTERİM

Bir Şaman Öğretisi Şöyle Der…

18/01/2018

Bir şaman öğreti şöyle der:

İlgili resim

Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz..
Nehirler kendi suyunu içemez..
Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez..
Güneş kendisi için ısıtmaz..
Ay kendisi için parlamaz..
Çiçekler kendileri için kokmaz.
Toprak kendisi için doğurmaz..
Rüzgar kendisi için esmez..
Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz..”
Doğanın anayasasında ilk madde şudur..
Herşey birbiri için yaşar..
Birbiri için yaşamak, doğanın kanunudur..

Beyaz adam gitmeden önce bir Afrika felsefesi vardı..
Adı Ubuntu’ydu.
Eski çağlardan süre gelen bir anlayıştı bu..
Bütünlüğü anlatırdı..
Özü iki cümleydi..

“Ben; biz olduğumuz zaman ben olurum.”
“Ben; ben olduğum için sen; sensin.”

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply